صفحه ها
دسته
دوستان وبلاگي
منابع و ماخذ وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 352
تعداد نظرات : 72
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
نگاهى به 30 دستاورد مهم انقلاب اسلامى

به مناسبت سى امین سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى ملت ایران، تلاش کرده ایم از میان دستاوردهاى کثیر و عظیمى که این انقلاب در ابعاد نظرى و عینی، داخلى و خارجی، آرمانى و راهبردى و عملکردى داشته و تاکنون تحت عناوین دستاوردهاى سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، علمى و ... کم و بیش مورد اشاره قرار گرفته، به چند دستاورد مهم تحت عنوان "سى دستاورد به مناسبت 30 سال حیات طیبه انقلاب اسلامى " به اختصار اشاره نماییم.

ضمن آنکه مصرانه اذعان داریم برکات انقلاب اسلامى براى آحاد جامعه و همه ملل آزاد جهان اظهر من الشمس بوده و احصاء آن نه در این مقال و مجال بلکه از توان مجموعه هاى کتاب چند جلدى نیز خارج مى باشد اما مخاطبان عزیز ما که خود وقوف کاملى بر موضوع دارند امید است جهت یادآورى و تذکار از این نوشتار بهره گیرند.
 
1- آرمانهاى والاى اسلامی- انسانی
1/1- آرمان فرهنگی
اعتلاى فرهنگ اسلامی، کرامت انسانی، هویت ایرانى و احیاى ارزشهاى مادى و معنوى که آزادى هاى مشروع، وفاى به عهد، ایثار و گذشت، صداقت و سلامت در گفتار و رفتار از جمله آنهاست.
 
2/1- آرمان سیاسی
استقلال همه جانبه کشور و تعامل با سایر ملتها و دولتها بر اساس عدالت و صلح و عزت و فراهم سازى بستر توسعه و تعالى مادى و معنوى کشور بر اساس ایده ى نه شرقى نه غربی
3/1- آرمان اجتماعی
توزیع عادلانه ثروت، امکانات و فرصتها در جامعه جهت بسط عدالت، سلامت و رفاه اجتماعى براى آحاد ملت
4/1- آرمان اقتصادی
خدمت به خلق خدا، پیشرفت و تعالى مادى و معنوى کشور از طریق خوداتکایى و اعتماد به نفس ملى در تولید، استفاده از ظرفیتها، محرومیت زدایی، مقابله با فساد اقتصادى و ارتقاء درآمد سرانه ملی
5/1- آرمان دفاعی
ارتقاء سطح توانمندیهاى ملى در مقابله با تهدیدات احتمالى جهت دفاع از ارزشهاى ملى یا برقرارى تعامل دوستانه بدون عقب نشینى از آرمانهاى اسلامى که کشور را از وابستگى در عرصه هاى دفاعى به کشورى مستقل و داراى ظرفیتهایى براى تولید جنگ افزارهاى مدرن و صادرات به بیش از 30 کشور دنیا، ارتقاء داده است.
 
2- دستاوردهاى جهانی:
1) خروج ایران از سلطه ابرقدرتها و استکبار جهانی
2) تحقیر قدرتهاى پوشالى به ویژه امریکا و شکست نظام دو قطبی
3) شکست سیاست هاى امریکا با رهایى ایران از ژاندارمى منطقه
4) اثبات توانایى قدرت اسلام و شیعه در اداره جامعه
5) بیدارى ملتهاى ستمدیده جهان و احیاى جنبش هاى ضد استکباری
6) ارائه الگوى حکومتى مردم سالارى دینى و نفى ایدئولوژى هاى سوسیالیستى و لیبرالیستی
 
3- دستاوردهاى منطقه ای
1) احیاى قدرت جهان اسلام و همگرایى در بین کشورهاى اسلامی
2) خروج ایران از کشورهاى حامى صهیونیزم و اشغالگران قدس
3) بیدارى ملتهاى منطقه علیه سیاستهاى استکبارى و مزدوران آنها
4) جهانى سازى مبارزه با رژیم اشغالگر قدس
5) افشاگرى علیه سیاستهاى اختلاف افکنانه میان شیعه و سنى و تلاش براى وحدت آن دو
6) احیاى جنبشهاى اسلامى و حرکتهاى مردمى علیه سلطه جویى غرب
7) تبدیل به قدرت منطقه اى موثر بجاى جایگزینى در معادلات منطقه اى قدرتهاى جهانی
 
4- دستاوردهاى سیاسی
1) سرنگونى رژیم منحوس پهلوى به عنوان عامل دست نشانده آمریکا
2) رهایى همه جانبه کشور از وابستگى به غرب
3) ایجاد حکومت جمهورى اسلامى و تدوین قانون اساسى بر پایه فقه شیعی
4) رجوع به آراء عمومى در تعیین سرنوشت کشور به میزان تقریبى سالانه یک انتخابات
5) مقابله علمى با تز جدایى دین از سیاست و مشروعیت بخشى به ولایت فقها در عصر غیبت
6) افزایش همبستگى ملى از طریق مقابله با تحرکات تفرقه افکنانه و تجزیه طلبانه
 
5- دستاوردهاى فرهنگی
1) مقابله با فرهنگ منحط ضد دینى و اسلامى شاهنشاهی
2) مقابله با موج فساد علنى و رواج بى بند و بارى غربی
3) ترویج فرهنگ معنوى اسلامى و قرآنی
4) احیاى شعائر الهى و احکام اسلامى نظیر امر به معروف و نهى از منکر
5) بازسازى نقش مساجد و رواج فرهنگ نماز، نماز جماعت و نماز جمعه
6) استقلال فرهنگى با تکیه بر خودباورى فرهنگى و هویت بومى اسلامى و ایرانی
7) احیاى شان و منزلت معنوى زن در اجتماع
8) ارتقاء سطح سواد و علم در کشور با مبارزه با بى سوادی
9) تحول در نظام آموزشى و محتواى کتب درسى مدارس و دانشگاهها
10) رواج فرهنگ عمومى ایثار، شهادت و تحول روحى ملی
 
6- دستاوردهاى اجتماعی
1) مقابله با نظام هزار فامیل وابسته به خاندان پهلوی
2) مقابله با فساد اجتماعى و اخلاقى اعم از مشروب خوارى ها، فاحشه خانه ها، هنر مبتذل، موسیقى حرام، قمارخانه ها، فیلم و مجلات سکس و ...
3) مقابله با استفاده ابزارى از زنان در زمینه هاى مختلف
4) تلاش براى کاهش فاصله طبقاتى و مظاهر آن
5) مقابله با تبعیض و محرومیت با توزیع عادلانه امکانات و فرصتها
 
7- دستاوردهاى اقتصادی
1) پایه ریزى اقتصاد مبتنى بر احکام و قوانین اسلامی
2) مقابله با مفاسد اقتصادى و مالی
3) زمینه سازى براى استقلال اقتصادى کشور از طریق کاهش وابستگى ها
4) بسترسازى جهت توسعه و آبادانى کشور با رفع موانع در زیرساختهاى اقتصادی
5) مقابله با فقر و بیکارى و تبعیض از طریق حمایت از محرومین
6) اولویت بخشى به توسعه مناطق محروم کشور
7) خودباورى و خوداتکایى در بخش تولیدات صنعتى و کشاورزی
8) مقابله با فرهنگ مصرف گرایى و اشرافى گری
 
8- دستاوردهاى دفاعی- نظامی
1) نجات کشور از سلطه مستشاران نظامى غربى و آمریکایی
2) قطع دخالت بیگانگان در امور نظامى کشور
3) خوداتکایى و خودباورى نیروهاى مسلح در تولید تسلیحات نظامى پیشرفته
4) تحول در نظام دفاعى کشور از طریق وارد ساختن نیروهاى مردمی
5) ارتقاء سطح توانایى دفاعى کشور با دستیابى به تکنولوژیهاى نظامی
6) بهره بردارى از توانمندیهاى نیروهاى مسلح در مسیر بازسازى کشور
 
9- دستاوردهاى علمى و فن آوری
1) ورود کشور به علوم انحصارى غرب با شکست آپارتاید علمی
2) بومى کردن دانش هسته اى و سایر علوم استراتژیک
3) فراهم سازى زمینه استفاده از تحقیقات سایر کشورها بدون تقلید محض
4) ارتقاء سطح علمى کشور و جایگاه دانشگاههاى داخلی
5) تقویت اعتماد به نفس نخبگان جوان و توسعه فعالیتهاى علمى کشور
10- مقاومت پایدار
قیام مردم مسلمان ایران پس از سالها مقاومت در برابر فشارهاى رژیم منحوس پهلوى به پیروزى رسید و این راهبرد اساسى را به عنوان یکى از برکات بزرگ آن حفظ کرد تا بر سلسله پیروزیهاى زنجیره اى خود در پیشبرد اهداف اسلامى و انقلابى خویش بیفزاید.
در پرتو مقاومت ملى ایران اسلامى تاکنون؛
1) اردوگاه کمونیزم و ابرقدرت شوروى فروپاشیده 2) دشمن بعثى عراق به ریاست صدام پس از هشت سال تحمیل جنگ نابود گردیده 3) خاورمیانه به ویترین شکست سیاستهاى آمریکا درآمده 4) نظام تک قطبى امریکا متلاشى شده 5) راهبرد هسته اى جمهورى اسلامى در استقلال و تکمیل چرخه سوخت به ثمر رسیده 6) ملتهاى مظلوم جهان در عراق، افغانستان، فلسطین و غزه، لبنان و ... با الهام از انقلاب ایران به الگوى مقاومت روى آورده 7) ابهت رژیمهاى پوشالى از بین رفته 8) ذهنیت شکست ناپذیرى رژیم صهیونیستى محو شده است.
2- استقلال سیاسی
با پیروزى انقلاب اسلامى پرونده رژیم دست نشانده امریکا پس از 37 سال حکومت ذلیلانه بسته شد و در واقع به حضور 200 ساله غربیها در ایران پایان بخشید. استقلال سیاسى مردم ایران در سه ده گذشته سبب گردیده:
1)مردم ایران بر سرنوشت خود حاکم گردیدند.
2)مراکز تصمیم سازى کشور از فشار 1400 مستشار آمریکا خارج گردیدند.
3)ایران از نقش آفرینى ژاندارم منطقه به عنوان عامل آمریکا رها گردید.
4)سفارت آمریکا به عنوان مرکز جاسوسى آمریکا در ایران تسخیر گردید.
5)حکومت جمهورى اسلامى جایگزین رژیم موروثى سلطنتى استبدادى شد.
6)کشور ایران از زمره پایگاههاى امریکا و پیمانهاى تحمیلى منطقه آزاد شد.
7)دست استعمارگران شرق و غرب از چپاول اموال ملى کشور کوتاه گردید.
8)استقلال به آزادى همه جانبه در چارچوب شارع مقدس منجر گردید.
9)الگوى نظام دینى اسلام به جهان عرضه شد.
10)حکومت اسلامى شیعى بر پایه ولایت فقیه برپا گردید.

منبع :

http://www.dolat.ir

 


X